site-logo

Blog

Tổng quan về phân quyền trong WordPress

Hiện tại WordPress là một web-blog được khá nhiều dân coder thích và chọn làm blog cho mình. Tôi xin giới thiệu qua về hệ thống phân quyền trong wordpress để mọi người rõ khi trang của mình có nhiều thành viên quản trị và gửi bài.

  • Super Admin: Quyền cao nhất trong quản trị. Có toàn quyền điều khiển hệ thống các website trong blog. (Từ phiên bản wordpress 3.0 cho phép tạo nhiều site trong 1 blog). Xem hướng dẫn tạo thêm site con phiên bản tiếng anh ở đây (Create a network).
  • Administrator: Nhóm này có quyền truy cập toàn bộ các tính năng trong việc quản trị web. Mỗi Administrator có toàn quyền quản lý 1 network (hay 1 site con) của mình.
  • Editor: Nhóm này có thể phê duyệt (publish) và quản lý các bài viết (posts) và các trang (pages) cũng như quản lý các bài viết (post) của người khác.
  • Author: Nhóm này có thể phê duyệt (publish) bài viết và quản lý bài viết của chính mình.
  • Contributor: Nhóm này chỉ có thể tạo và quản lý bài viết của họ, nhưng không có quyền phê duyệt (publish)
  • Subscriber: Nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin đăng ký của mình trong blog.

Thietke24.net dịch theo wordpress.org

Post Views: 459
Contact Me on Zalo
0977.311.359