Thiết kế Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hải Dương

Khách hàng: Trung tâm CNTT & Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương
Địa chỉ: Số 1 Đức Minh, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương
Giao diện chạy thử #1: http://www.thietke24.net/temp/hd/
Giao diện chạy thử #3: http://www.thietke24.net/temp/hd3/
Giao diện chạy thử #4: http://www.thietke24.net/temp/hd4/
Thiết kế giao diện: thietke24.net

Leave a Comment