site-logo

Báo giá in tờ rơi

Bảng báo giá in tờ rơi, in tờ gấp kích thước A3  (cập nhật 05/07/2013)

Giấy
In 200 tờ In 300 tờ
In 500 tờ
In 1000 tờ
In 2000 tờ
In 3000 tờ
c120 9.200 đ / 1 tờ 6.500 đ / 1 tờ 4.300 đ/ 1 tờ 2.700 đ / 1 tờ 1.850đ / 1 tờ 1.600đ / 1 tờ
c150 9.400 đ / 1 tờ 6.700 đ / 1 tờ 4.500 đ / 1 tờ 2.900 đ / 1 tờ 2.000 đ / 1 tờ 1.800 đ / 1 tờ
c190 9.800 đ / 1 tờ 7.000 đ / 1 tờ 4.750 đ / 1 tờ 3.000 đ / 1 tờ 2.100 đ / 1 tờ 1.900 đ / 1 tờ
c200 9.850 đ / 1 tờ 7.050 đ / 1 tờ 4.800 đ / 1 tờ 3.100 đ / 1 tờ 2.150 đ / 1 tờ 1.950 đ / 1 tờ
c250 10.300 đ / 1 tờ 8.000 đ / 1 tờ 5.100 đ / 1 tờ 3.400 đ / 1 tờ 2.600 đ / 1 tờ 2.250 đ / 1 tờ
c300 10.500 đ / 1 tờ 8.200 đ / 1 tờ 5.400 đ / 1 tờ 3.700 đ / 1 tờ 2.850 đ / 1 tờ 2.500 đ / 1 tờ

Lưu ý:

  • Tờ rơi dùng giấy bìa C200, lõi C150, cán mờ trang bìa, in 4 màu, 2 mặt.
  • Báo giá trên sai số cho phép là 5%, vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá chính xác.
Contact Me on Zalo
0977.311.359