Email marketting là công cụ không thể thiếu đối với các doanh nghiệp khi bán hàng. Hiện tại, marketting qua email là cách quảng cáo hữu hiệu vừa không tốn nhiều chi phí mà sức lan tỏa lại rất lớn. Có thể gửi hàng ngàn mail tới khách hàng tiềm năng.
Nếu bạn có nhu cầu thiết kế email marketting, vui lòng liên hệ Vinh Nguyễn để được hỗ trợ và tư vấn.

Thiết kế Email marketing quảng cáo