Tắt gõ tiếng việt kiểu VNI trong windows 8

Khi bạn mới dùng windows 8, máy tính đã mặc định bật bộ gõ tiếng việt kiểu VNI. Nên khi bạn bấm số 1, 2, 3, 4 … trên bàn phím (hàng dãy số dưới các phím chức năng F1, F2, F3…) thì máy tính hiển thị các ký tự Tiếng Việt của kiểu gõ VNI. Điều này nhiều lúc tạo ra sự bất tiện, vd muốn gõ các ký tự !, @, #, $, ().. thì lại không gõ được.
Để bỏ kiểu gõ Tiếng Việt này, ta vào menu Start / Control Pane / Languages. Rồi ta thêm loại ngôn ngữ là English (United States) để bỏ chế độ gõ tiếng việt tự động VNI trong windows8 và sử dụng unikey gõ tiếng việt bình thường.

Trang này được tìm kiếm bởi các từ khóa:

  • go tieng viet trong windows 8

Leave a Comment