Thiết kế Catalog thủ công mỹ nghệ – Mây tre đan

Khách hàng: Công ty Cổ phần Najimex
Địa chỉ: C10-9, Khu Công nghiệp Hòa Xá, TP. Nam Định
Công cụ: Adobe Illustrator

Leave a Comment