Bì thư, thiếp mời .. là một trong những thành phần quan trọng của bộ sưu tập nhận diện thương hiệu doanh nghiệp. Khi gửi thư cho đối tác, khách hàng với những thiệp mời, mẫu thư được thiết kế sẽ tạo lên sự chuyên nghiệp và tin tưởng nơi khách hàng.

Thiết kế bì thư, thiếp mời:

thiết kế bì thư, phong bì, bao thư